home-page
Deel op facebook

Nieuws en veelgestelde vragen

Nieuws

Groen licht voor sanering- en heraanleg kleiputten Terhagen

18-05-2022

De Vlaamse regering verleent een vergunning voor de sanering en de landschapsherinrichting van het voormalige kleiontginningsgebied in Terhagen en Boom. Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg hopen het project vanaf 2023 te kunnen realiseren.

De Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg dienden op 2 september 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag in. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir verleende de vergunning op 13 mei.
De sanering is geen keuze, maar een verplichting voor de eigenaars. Experts kwamen tot de conclusie dat alles uitgraven niet haalbaar is en dat er geen haalbare technieken zijn voor sanering zonder aan het bos te raken. Daarom wordt op het terrein ca 35 hectare afgedekt met een folie en komt daar een laag zuivere grond bovenop.

Deze grond zal van de Oosterweelwerf op rechteroever via de Schelde en de Rupel per schip vervoerd worden. Lantis zal daartoe langs de Rupel een kade aanleggen. Onder de Kapelstraat komt een tunnel voor het vervoer van de grond tussen de kade en de kleiputten.

 Sanering ten onrechte in vraag gesteld

Actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’ diende bezwaar in tegen de vergunning. De sanering zou volgens hen in omvang zwaar overdreven zijn “om te kunnen voldoen aan een deal met Lantis rond de berging van vervuilde Oosterweelgronden”. Deze argumentatie wordt door OVAM teniet gedaan. Aan de hand van de objectieve gegevens uit eerdere en bijkomende grondwater- en percolaatanalyses werden deze foutieve beweringen weerlegd. Verspreid over het volledige gebied worden op tal van plekken in het (grond)water hoge tot zeer hoge concentraties gemeten aan aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik (CZV), fenolindex en stikstof. Eveneens worden zeer hoge concentraties aan chroom, kwik, lood, nikkel en zink waargenomen.

Al deze verontreinigingen verantwoorden de grondige sanering zoals ze nu voorligt. De vele analyses tonen duidelijk aan dat een niet afgedekte  huishoudelijke stortplaats nog decennialang een bron van ernstige verontreiniging zou betekenen.

Geen PFOS grond naar Terhagen

De gemeenten, de grondeigenaars en Lantis, garanderen dat er enkel niet-verontreinigde grond zal worden aangevoerd naar de kleiputten. Zowel Lantis aan inscheepzijde als de provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg en de gemeenten Rumst en Boom aan ontvangstzijde zullen daar nauwgezet op toezien. Alle analyses zullen transparant worden gepubliceerd. Lantis voorziet een track & trace systeem zodat elke partij grond kan gevolgd worden van de exacte plek van afgraving tot de exacte plek van berging.

Resultaat: Europese topnatuur

Met de aanleg van het nieuwe landschap stappen we over naar een klimaatrobuust gebied dat inspeelt op de noden van natuur, mens en dier. Maar bovenal stellen we de kleiputten veilig voor de komende generaties. Het gebied wordt alleszins voor het grootste deel opnieuw bebost met een breed pallet van inheemse loofbomen. Het wilde en ruige karakter dat het vandaag heeft, blijft behouden. Doorheen het landschap zullen enkel onverharde en semiverharde paden lopen. Het zal publiek toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en beoefenaars van andere laagdynamische recreatie. Trage wegen worden heraangelegd voor een betere fiets- en wandelmobiliteit doorheen het gebied.

Versnipperde groene ruimten worden dankzij de sanering met elkaar verbonden via een ecocorridor en de aanleg van een rietmoeras. De volledige inrichting van deze groene corridor met beek, amfibiepoelen, waterbeheer voor fauna, omvorming naar ecotunnel en bebossing, zit mee in de globale vergunning.

Experten onderzochten de huidige hydrologische situatie, schreven aanbevelingen en maakten berekeningen voor het nieuwe landschapsontwerp. Het gebied zal na de heraanleg veel meer dan vandaag werken als een spons voor de omgeving. In periodes met veel neerslag zal het water opslaan (in plaats van afvoeren naar de Rupel) en wateroverlast voorkomen. Dankzij die opslag blijven plasjes voor amfibieën dan weer vochtig in tijden van droogte.

Ook de vegetatiewijziging naar een meer divers en vooral klimaatbestendiger bos, met meer droog bos en tegelijk een verbeterde natte natuurstructuur, is een cruciaal onderdeel van de omgevingsvergunning. De partners hebben de nodige middelen voorzien om dit bos gefaseerd en zo snel mogelijk te realiseren met de wetenschappelijke begeleiding van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).

Timing

Nadat de kade en de tunnel zijn aangelegd, kunnen na de zomer van 2023 de gefaseerde ontbossing, sanering, grondaanvulling en herbebossing van start gaan. Deze werken zullen ca. 6 jaar duren. De eindafwerking, de ombouw van ecocorridor en ecotunnel en de afbraak van de kade nemen daaropvolgend nog een jaar in beslag.

 

De beslissing kan je hier downloaden.

Het volledige dossier en alle adviezen zijn raadpleegbaar op www.omgevingsloket.be. 

Hier vind je het advies van de omgevingsvergunningscommissie. 

Het advies van de gemeente Rumst staat hier.
Dat van Boom hier. 

 

FAQ

Hoe lang blijft de afdekfolie werkzaam?

18-10-2021
Concept van isolatie

De minerale laag garandeert de lange termijn isolatie van het afval omdat klei niet biologisch of chemisch afbreekt.

Klei (of een kleimat) kan wel fysisch (reversibel of irreversibel) degraderen:

Krimp en vriesscheuren door droogte en vorst zijn irreversibele schade aan klei waardoor het zijn waterdichtheid verliest. Ook CEC (cation exchange capacity) effecten kunnen de waterdichtheid van de klei beïnvloeden.
Wanneer, bijvoorbeeld, Na-bentoniet in contact komt met Ca zal er een Na-Ca uitwisseling optreden waardoor de klei verkruimelt en de waterdichtheid kan verminderen.

Daarom wordt er bovenop de klei nog een HDPE folie voorzien, met bijkomende deklagen.
Deze folie zal de onderliggende klei beschermen tegen uitdroging en Ca invloeden en zal tevens zelf een uitstekende extra waterdichtheid opleveren.

In ideale omstandigheden zou een HDPE folie het tot 500 jaar kunnen uithouden (men kan dit in labo bij hogere temperaturen simuleren) om dan ten onder te gaan aan oxydatieverschijnselen (te vergelijken met een oude elastiek die compleet  verkruimelt).
Om oxidatie te beperken moet de folie daarom bedekt worden met grond (tegen oxidatie door UV en IR licht). Om die reden wordt ook anti-oxidant toegevoegd (carbon black), wat de kleur van de folie verklaart.
Vaak treden er reeds veel vroeger andere degradatiefenomenen op in de folie, namelijk “creep” en “stress crack”. Deze zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de folie en de spanning/trek die de folie ondervindt in de toepassing.
Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom het design zo belangrijk is.
De folie is zo ontworpen dat er maximaal een rekking van 3 % optreedt, om de creep en stress crack te beperken en de levensduur van de folie (en dus klei) te verlengen.

Concept van nazorg
Wanneer de folie faalt, neemt de klei over. Deze kan het nog zeer lang (500 jaar) uithouden.
De levensduur van klei en folie is meer dan voldoende voor de capping van een huishoudelijke stortplaats. Deze stortplaats zal immers inertiseren na een tijd, waardoor de nood aan capping verdwijnt.
Voor elke zgn. hazardous waste stortplaats, dient er in principe een eeuwigdurende capping en dus monitoring te zijn. Hierbij wordt de functionaliteit van de capping (klei + folie) opgevolgd en bij subtantieel falen dient deze te worden hernieuwd.