Onderhoudswerken op het voormalige asbeststort

In de kleiputten zijn er ter hoogte van het voormalige asbeststort aan de Bosstraat en de Kapelstraat momenteel onderhoudswerken aan de gang.

Hierbij worden

  • de afdeklaag waar erosiegeulen waren ontstaan hersteld met nieuwe grond waarna boomschors zal worden aangebracht om nieuwe erosie te verhinderen
  • beschadigde stukken van de omheining hersteld
  • (omgevallen) dode bomen op het wandelpad en op de omheining verwijderd

Volgens de planning zouden deze onderhoudswerken eind van de week moeten afgerond zijn.