Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Verslag terreincontrole asbeststort mei 2023

10-07-2023

In opdracht van De Vlaamse Waterweg heeft Talboom Milieu op 30 mei 2023 een terreincontrole uitgevoerd op het voormalige asbeststort in Boom, gelegen tussen de Bosstraat en de Kapelstraat. In dit verslag wordt de halfjaarlijkse terreincontrole op het asbeststort en de aanpalende zones gerapporteerd. Deze terreincontrole heeft als doel zowel het asbeststort als de aanpalende afgebakende zones te inspecteren m.b.t. een mogelijke risico op blootstelling aan asbest. Zowel de gekende als eventuele nieuwe observatiepunten werden bezocht, gedocumenteerd in het rapport en geëvalueerd. Hierbij worden volgende punten gemonitord: − de staat van de afdeklaag; − de staat van de omheining; − nazicht van gekende locaties met asbest aan het maaiveld; − inspectie van mogelijke nieuwe kritische locaties.   Het verslag kan je hier downloaden.

Provincieraad keurt definitief PRUP Groengebied Terhagen Boom goed

23-06-2023

Op de oude kleiputten in Terhagen mag volgens het gewestplan een golfterrein komen. Om het gebied groen en toegankelijk te houden wijzigt de provincie Antwerpen die bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. De provincieraad stelde daarvoor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Groengebied Terhagen Boom vandaag definitief vast. Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, verduidelijkt: “De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.” Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor bijvoorbeeld een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport. Na een procedure van 2 jaar stelde de provincieraad vandaag het PRUP definitief vast. De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP en heeft 45 dagen de tijd om het PRUP te schorsen of te vernietigen. Doet ze dat niet, dan publiceert de provincie Antwerpen het PRUP in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie gelden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften.   Bezoek de webpagina’s over dit PRUP voor meer informatie: www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom 

Lees alle berichten

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project dankzij onze digitale nieuwsbrief

Ontvang nieuws uit de kleiputten