Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Dit online platform kadert in de sanering van de Kleiputten Terhagen. Het doel van dit platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties te informeren over en te betrekken bij het vormgeven van een gedragen landschapsontwerp met ruimte voor natuur en zachte recreatie.

Wanneer loopt het project?

Het project gaat van start op 1 juni 2018 en heeft geen specifieke einddatum.

BIJ GEBRUIK PARTICIPATIEMODULE:

Hoe zit het met mijn privacy?

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je registreren. Daarbij vragen we een beperkt aantal gegevens op. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. Registreer je als persoon, dan worden je bijdragen op het platform getekend met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijv. Joris P. ). Registreer je een groep of vereniging, dan geven we de naam van de vereniging weer.

De gegevens van dit debat zelf worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die we registreren bij je inschrijving, dienen enkel om nadien analyses uit te voeren op de verzamelde gegevens. Individuele gegevens en antwoorden worden op een geaggregeerd niveau anoniem verwerkt en onder geen beding doorgegeven aan derden.

De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

  • Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 35  Hasselt
  • LANTIS, Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen
  • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer 0840.111.951
  • Bpart BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0736673725

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel een bijdrage te leveren aan een gedragen landschapsontwerp met ruimte voor natuur en zachte recreatie.

Door je te registreren in het kader van het project Kleiputten Terhagen voor het online debat en door gebruik te maken van de website www.kleiputtenterhagen.be of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website www.kleiputtenterhagen.be, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Lantis en Tree Company behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder (maar niet limitatief):

  • Online en elektronische interacties met het project, onder andere via websites, mobiele applicaties, sms-programma’s of applicaties op sociale netwerken van derden (zoals bv. Facebook);

  • Offline interacties met het project, onder andere via gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de telefoon;

We maken een onderscheid tussen verschillende types data die we verzamelen: informatie die jij aan ons bezorgt en informatie die we verzamelen omdat je gebruik maakt van het platform. 

Informatie die jij aan ons bezorgt 

Om actief deel te nemen aan het project dien je je te registreren. Op dat moment bezorg je ons informatie zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie kan uitgebreider zijn in functie van het specifieke project en informatie bevatten zoals, maar niet beperkt tot, geboortejaar, adres of beroep.

Wanneer je ons contacteert met een vraag of opmerking ("customer support") kan het zijn dat we meer informatie over jou ontvangen. Je kan ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin je ook je Twitter-account, professioneel adres of een foto opneemt.

Op het platform kan je extra gegevens achterlaten via een invulformulier of deelnemen aan een enquête. Deze data kan gekoppeld worden aan jouw profiel. 

Op het platform kan je zelf een publieke bijdrage toevoegen zoals een idee, voorstel, foto of een reactie. Deze informatie wordt bijgehouden en gekoppeld aan jouw profiel. 

Ten slotte worden soms offline events georganiseerd in functie van het project. Gegevens die je achterlaat op het event of tijdens de registratie kunnen gekoppeld worden aan jouw profiel. 

Informatie via het gebruik van het platform en cookie policy

Wanneer je gebruikt maakt van het platform registreren onze servers automatisch data die jouw webbrowser ons toestuurt wanneer je een website bezoekt ("Log Data"). Deze informatie bevat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, je browsertype en gebruikte zoektermen.

Zoals bijna alle website maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kan deze via de instellingen van je browser zelf verwijderen.

We maken gebruik van functionele cookies om de goede werking van het platform te garanderen. We maken enkel gebruik van analytische cookies indien daar toestemming voor gegeven is. Voorbeelden van analytische cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Hotjar.

Wat met sociale media?

Wanneer je de website, een specifieke pagina of een bijdrage deelt op sociale media, wordt deze actie gekoppeld aan jouw account van het online platform. We maken echter gebruik van zogenaamde “URL sharing”, waardoor er geen rechtstreekse koppeling is tussen jouw account op het online platform, en jouw account van Facebook of Twitter. We hebben dus, bijvoorbeeld, geen toegang tot jouw profiel informatie of foto’s op deze sociale netwerken.

De uitvoerders en de opdrachtgever kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkrijgen van data via aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook, Instagram, Twitter of andere.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

  • Onderhoud van jouw account: om jouw accounts te creëren en te onderhouden.
  • Websites: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
  • Evaluatie: we contacteren je nadien om te horen hoe je ervaring was met onze projecten via een onderzoek.
  • Virale websitefuncties
   • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
   • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens over jou kunnen verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
   • Andere specifieke doeleinden: de gegevens die je ons verstrekt zullen dienen om een eindrapport op te stellen over het project. De gegevens zullen wel steeds anoniem worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens door Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, LANTIS en Tree Company

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Lantis en Tree Company in het kader van het project, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten

  • Recht om je uit te schrijven
  • Je hebt het recht om je uit te schrijven ("opt-out") en kunt dat doen door:
   • (a) de instructies te volgen van de website;
   • (b) met ons contact op te nemen.

Toegang en rechtzetting

Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt ons daartoe een verzoek sturen.

Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren.

Bewaring

Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Lantis en Tree company zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met het project gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Cookie

Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Contact opnemen als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via: e-mail naar contact@kleiputtenterhagen.be

 

#kleiputtenterhagen – ALGEMENE VOORWAARDEN

We zijn benieuwd naar jullie berichten op sociale media en het kan dat we je vragen om die foto's/video's te delen op onze eigen kanalen. Het kanaal waar we de foto's dan zullen publiceren, is vooral de website van de kleiputten, kleiputtenterhagen.be, maar het zou ook kunnen gaan om de nieuwsbrief of op een display tijdens infomarkten.

Door ons verzoek te beantwoorden met de hashtag #yeskleiputten en ons te taggen met @kleiputtenterhagen, geef je:

 • kleiputten Terhagen de toelating om je foto te gebruiken voor zijn marketing en/of reclame, waaronder de galerij op de website (www.kleiputtenterhagen.be), nieuwsbrieven, sociale media, e-mails en andere communicatie

 • kleiputten Terhagen de toelating om je foto te gebruiken tot je die toelating herroept

Je krijgt dan:

 • Gratis publiciteit op onze kanalen en onze website 
 • Alle credits voor je eigen foto: je socialemediakanaal zal worden gelinkt en/of je naam zal worden vermeld
 • De mogelijkheid om de door jou verleende toelating op elk moment te herroepen

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verleen je kleiputten Terhagen een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om je foto te gebruiken en te delen voor marketingdoeleinden, met inbegrip van het recht om je foto's te reproduceren, distribueren, veranderen en bewerken. Je erkent en garandeert dat je de rechten op het ingediende materiaal in handen hebt, en dat je de toestemming hebt van alle personen die op de foto's staan. 

Herroeping van toelating

Als je je toelating wilt herroepen, stuur je ons een e-mail naar contact@kleiputten.be; we zullen je foto dan binnen 14 dagen verwijderen uit onze digitale kanalen. Als we je foto hebben gebruikt in onze nieuwsbrief en/of ons magazine, kan de foto niet worden verwijderd, maar we zullen hem dan later niet meer opnieuw gebruiken.

We kijken ernaar uit om jouw foto's en jouw passie voor de kleiputten te delen.

Deel op facebook