home-page
Deel op facebook

Waarom saneren

Zag je onze korte infofilm over de sanering van de kleiputten al?

 

In de kleiputten te Rumst en Boom zijn er twee historische storten aanwezig. Vanaf het begin van de jaren ’70 werden door Eternit en de Stad Antwerpen stortactiviteiten uitgevoerd die plaatsgrepen tot begin de jaren ’80. Door NV Zeekanaal werd tussen 1994 en 1995 een grote hoeveelheid grond geborgen. 

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Aangezien er risico-activiteiten (stort) op het terrein hebben plaatsgevonden werd in opdracht van de Provincie Antwerpen door het studiebureau Technum een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) uitgevoerd in 2014. 

Je kan de resultaten van het bodemonderzoek opvragen via mail. We bezorgen je het document via WeTransfer. De conformiteitsverklaring van OVAM kan je hier raadplegen. 

In het vaste deel van de aarde werd vastgesteld:

  • Eternit-stort met asbest waarbij de ophogingen en afdeklaag lokaal sterk verontreinigd is met zware metalen (terrein De Vlaamse Waterweg nv). Deze bevindingen maken een bodemsanering noodzakelijk.
  • Ter hoogte van de gipshoudende grond (tussen eternit-stort en huisvuilstort) wordt zink in verhoogde concentraties aangetroffen. Er gaat geen risico van uit. Voor deze specifieke vaststelling is geen bodemsanering noodzakelijk.
  • Zware metalen in de bodem en grondwater. Hiervoor is geen bodemsanering noodzakelijk.
  • Er werden op basis van deze bevindingen voorzorgsmaatregelen ter hoogte van de werfweg naar het Eternit-stort uitgevoerd

 

In het grondwater werd vastgesteld:

  • Over de volledige onderzoekslocatie worden op verschillende plaatsen zware metalen aangetroffen in het grondwater.  Er gaat echter geen verspreidingsrisico, noch een andere risico van uit: bodemsanering is niet noodzakelijk.
  • Grondwaterverontreiniging met anionen en kationen over de volledige onderzoekslocatie. Het stort met huishoudelijk afval gedraagt zich voornamelijk als brongebied. Er is een verspreidingsrisico voor sulfaat naar de Rupel. Deze resultaten maken een bodemsanering noodzakelijk.

 

 

Deel op facebook