home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Pompproeven in de kleiputten

Op 27 juni voert Geolab pompproeven uit op het voormalig huisvuilstort van Terhagen.
Nota bene: deze werken zijn in geen geval de start van de saneringswerken! 
De extra peilingen zijn nodig om de doorlatendheid, dichtheid en verzadigingsgraad van het stortmateriaal nog beter te karakteriseren.

De proeven gebeuren door een gecontroleerde onttrekking. Om met de vrachtwagen met boorinstallatie en de assistentiecamionette (foto) op het huisvuilstort te geraken, moet de op onderstaande figuur aangeduide bocht verbreed worden. Er wordt daartoe wat begroeiing verwijderd en een deel van de talud zal genivelleerd worden. De opstelling bestaat uit een centrale pompput en 2 peilbuizen op respectievelijk 3 en 7,5 m afstand van de pompput. Er zal maximaal 50 m³ per dag onttrokken worden gedurende 2 weken. Het opgepompte water wordt opgevangen in een waterdichte container en afgevoerd voor externe verwerking.

pompproeven

 

Deel op facebook