Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuw openbaar onderzoek bij de sanering van de kleiputten

Nieuw openbaar onderzoek bij de sanering van de kleiputten

 

De minister heeft zich uitgesproken over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het sanerings- en landschapsherstelproject en beslist dat het dossier onderworpen zal worden aan een nieuw openbaar onderzoek.

Het boscompensatievoorstel dat in de aanvraag was ingediend werd in eerste instantie onvoldoende geacht door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).  Om aan dat advies tegemoet te komen werd een aangepast boscompensatievoorstel ingediend voor 44,7553 ha.  Het ANB gaf daarop een gunstig advies.  De minister oordeelt evenwel dat dit gewijzigd voorstel en het advies dat erop volgde elementen zijn die niet ter inzage lagen tijdens het openbaar onderzoek en past daarom een zogenaamde 'administratieve lus' toe. Ze beveelt een nieuw openbaar onderzoek, waar het aanvraagdossier met het nieuwe boscompensatievoorstel ter inzage wordt gelegd. Dit heeft tot gevolg dat de behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 60 dagen.

Van zodra er meer gekend is over het praktische verloop van dit openbaar onderzoek, delen we dit mee op de Facebookagina en de website van de kleiputten.

De brief die we van minister Zuhal Demir ontvingen met daarin alles over deze 'administratieve lus' kan je hier downloaden.

Deel op facebook