Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Grondonderzoek Bosstraat Boom

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv zal studiebureau Talboom Milieu vanaf midden juli enkele grondboringen uitvoeren en peilbuizen plaatsen ter hoogte van een tiental woningen in de Bosstraat in Boom. De betrokken bewoners ontvangen hierover alle informatie in hun brievenbus.

Het uitvoeren van dit veldwerk kadert niet in de geplande sanering van de Kleiputten in Terhagen en Boom. Gezien er in 2014 al een sanering heeft plaats gevonden op deze locaties (grond afgegraven tot -70 cm / textieldoek geplaatst / terug aangevuld met propere grond), hebben we er vertrouwen in dat er geen bijkomende sanering noodzakelijk zal zijn maar dit moet bevestigd worden door de boringen die nu zullen doorgaan. Dan pas heeft OVAM alle info in handen om een bodemattest te kunnen afleveren waarop staat dat er geen saneringsplicht meer rust op deze gronden en een overdracht dus kan (mits gebruiksbeperkingen).

Klik hier voor het boorplan.

Deel op facebook