Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Studie ontvangende groeve en graverij

De studie ontvangende groeve (SOG) draagt bij tot het milieuhygiënisch verantwoord opvullen van de voormalige kleiputten in Terhagen met bodemmaterialen. Bescherming van de grondwaterkwaliteit is daarbij prioritair. Bij de opzet van de studie moet de groeve en meer bepaald de relatie of interactie van de groeve met de nabije omgeving zeer goed gekend en beschreven zijn vóór men kan nadenken over de aard van aan te voeren bodemmaterialen. 

Je kan hier een bevattelijke samenvatting van deze studie lezen. De integrale studie kan je hier downloaden.

Conclusie studie:

  • Bodem (0-1 m): vrij hergebruik. Geen verhoging Cr. Formatie van Lillo en Kattendijk uit Oosterweelproject zijn geschikt.
  • Substraat (1-1,5 m): vrij hergebruik. Verhoging van Cr boven waarde vrij hergebruik toegestaan.
  • Ondergrond (> 1,5 m): gronden moeten voldoen aan 80 % BSN III. In concreto betekent dit maximaal code 4x1.

In de praktijk:

1. Contractueel is bepaald tussen de 4 partijen dat enkel code 211, 311 en 411 kan worden aanvaard
(andere codes die vallen binnen maximum 4y1 dus niet aanvaard)

2. In de omgevingsvergunningsaanvraag wordt ook niet meer aangevraagd dan 211, 311 NA, 411 NA, dwz gronden die niet verontreinigd zijn

3. De aanvulling gebeurt zoals voorzien in studie INBO én SOG samen:

  • Bodem: Lillo of Kasterlee / geen overschrijding Cr
  • Dieper: Berchem en Boom ook toegelaten / van nature meer Cr dan vrij hergebruik / deze formaties en aanrijkingen vandaag reeds in het gebied voor

 

Deel op facebook