Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Rapport terreincontrole asbeststort november 2021

In opdracht van De Vlaamse Waterweg heeft Talboom Milieu in november 2021 een terreincontrole uitgevoerd op de onderzoekslocatie 'Asbeststort Boom', gelegen tussen de Bosstraat en de Kapelstraat, te Boom.  De totale locatie beslaat 102 kadastrale percelen, met een totale oppervlakte van ca 33,7 ha.
In dit verslag wordt de halfjaarlijkse terreincontrole op het asbeststort en de aanpalende zones gerapporteerd.
Deze terreincontrole heeft als doel zowel het asbeststort als de aanpalende afgebakende zones te inspecteren m.b.t. een mogelijk risico op blootstelling aan asbest. Meer specifiek worden zowel de gekende als eventuele nieuwe observatiepunten halfjaarlijks bezocht, gedocumenteerd in het rapport en geëvalueerd.
Hierbij worden in hoofdzaak volgende punten gemonitord:
− de staat van de afdeklaag;
− de staat van de omheining;
− nazicht van gekende locaties met asbest aan het maaiveld;
− inspectie van mogelijke nieuwe kritische locaties

Belangrijkste opmerkingen:

  • De afdeklagen zijn in goede staat
  • Erosiegeul, zoals de eerste maal vastgesteld in augustus, dient verder gemonitord te worden, maar er is geen directe actie vereist

Het volledige verslag kan je hier downloaden.

Deel op facebook