Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Terreincontroles op het voormalige asbeststort

Studiebureau Talboom Milieu inspecteerde in opdracht van De Vlaamse Waterweg het terrein op 26 mei en 5 juni.

Belangrijkste conclusies van het rapport

- Zone met niet-hechtgebonden asbestdeeltjes uit KIWA-rapport (talud Bosstraat) is OK, er is enkel nog  hechtgebonden asbest op de talud aanwezig.

- De afdeklaag vertoont (beperkte) erosiegeulen waar er geen houtsnippers aanwezig zijn.

- Er zijn nog zones met (dagzomende) asbesthoudende materialen, telkens in begroeiing en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen.

- Er werden gaten in de omheining en ontbreken van prikkeldraad geconstateerd.

De aannemer heeft de omheining hersteld. Enkel lage “FAUNA-passage” gaten met tenminste 3 ursusdraadlagen bovenaan zijn gebleven.

In september en december volgen nieuwe terreincontroles.

Je kan het volledige verslag hier downloaden.

Deel op facebook