Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Terreincontroles op het voormalige asbeststort

Studiebureau Talboom Milieu inspecteerde in opdracht van De Vlaamse Waterweg het terrein op 26 mei en 5 juni.

Belangrijkste conclusies van het rapport

- Zone met niet-hechtgebonden asbestdeeltjes uit KIWA-rapport (talud Bosstraat) is OK, er is enkel nog  hechtgebonden asbest op de talud aanwezig.

- De afdeklaag vertoont (beperkte) erosiegeulen waar er geen houtsnippers aanwezig zijn.

- Er zijn nog zones met (dagzomende) asbesthoudende materialen, telkens in begroeiing en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen.

- Er werden gaten in de omheining en ontbreken van prikkeldraad geconstateerd.

De aannemer heeft de omheining hersteld. Enkel lage “FAUNA-passage” gaten met tenminste 3 ursusdraadlagen bovenaan zijn gebleven.

In september en december volgen nieuwe terreincontroles.

Je kan het volledige verslag hier downloaden.

Deel op facebook