Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Stofrapport

In het stofrapport, een studie die moet toegevoegd worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderzoekt EDW Services bvba de te verwachten verstuiving van stof voor de diverse ingrepen en situaties: ontbossen, houtafvoer, toestand voor afdekking, aanvoer materiaal, aanvoer en overslag gronden per schip en dumper, natransport per dumper, eventuele tijdelijke opslag van gronden, definitieve gronden voor begroeiing. Het stofrapport onderzoekt zowel de saneringsfase, als het landschapsherstel.
Het volledige stofrapport vind je hier, de bijlagen, met o.a. een overzicht van BBT (best beschikbare technieken) en maatregelen die genomen kunnen worden om stofemissies te voorkomen en te beperken, vind je hier.

 

Deel op facebook