Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Resultaten INBO eDNA onderzoek Kamsalamander

Omdat er bij een aantal recente gemelde waarnemingen van de aanwezigheid van Kamsalamanders in de regio vragen rezen over de verspreiding van deze amfibiesoort in het projectgebied werd aan INBO de opdracht gegeven om via DNA-analyse van waterstalen duidelijkheid te bieden. Er werden waterstalen genomen in alle 14 vijvers, poelen en sloten in de vallei van de Oude Potgatbeek. Via de DNA-analyse kan met absolute zekerheid vastgesteld worden of en in welke mate Kamsalamanders in deze waterpartijen voorkomen. Aan de INBO-onderzoekers werd ook gevraagd vast te stellen of er geschikte habitat voor deze diertjes aanwezig is. In het eDNA-rapport kan je de resultaten lezen: in 4 van de 14 waterpartijen werd de Kamsalamanders vastgesteld. 3 van deze 4 waterpartijen blijven behouden in het project. Momenteel is er zeer weinig geschikte habitat aanwezig voor Kamsalamanders. De natuurinspectie ontving dit eDNA-rapport, zodat er de nodige conclusies uit kunnen worden getrokken. De resultaten worden tevens meegenomen in het Milieueffectenrapport, zodat het sanerings- en landschapsherstelproject rekening kan houden met de Kamsalamander-populatie en het project deze populatie kan ondersteunen en laten bestendigen.
Download hier het volledige rapport:
 width=

Deel op facebook