home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Het MER voor de kleiputten werd goedgekeurd

Het MER is een openbaar document waarin de milieueffecten van de sanering en de herinrichting van de kleiputten en eventuele alternatieven worden onderzocht. Omdat voor de sanering ontbossing noodzakelijk is evenals de bouw van een tijdelijke kade aan de Rupel, moet dit MER worden opgesteld.

Het MER beslist niet of het project een vergunning krijgt.  Dit wordt beslist door de vergunningverlener. Die dient  uiteraard wel rekening te houden met de resultaten ervan.
De niet-technische samenvatting is een samenvatting in niet-technische taal (233 p) van het eigenlijke milieueffectrapport (MER) (1123 p) en is bestemd voor publiek en belanghebbenden.

Omdat ook de niet-technische samenvatting met 233 p nog zeer omvangrijk is, vatten we het MER voor de kleiputten in dit overzicht nog verder samen. We willen publiek en belanghebbenden relevante informatie over het project zo bevattelijk mogelijk bezorgen om de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen.  Samenvatten is echter keuzes maken en details verliezen. N.B.: Deze samenvatting heeft een louter informatieve en geen procedurele waarde.

Aan de hand van nieuwsbrieven zullen de verschillende onderdelen van het MER extra worden toegelicht. Schrijf je daarom zeker in op de nieuwsbrief. Met vragen kan je steeds terecht op onze FAQ en op contact@kleiputten.be

Deel op facebook