Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Nieuws en veelgestelde vragen

FAQ

Hoe lang blijft de afdekfolie werkzaam?

18-10-2021

Concept van isolatie De minerale laag garandeert de lange termijn isolatie van het afval omdat klei niet biologisch of chemisch afbreekt. Klei (of een kleimat) kan wel fysisch (reversibel of irreversibel) degraderen: Krimp en vriesscheuren door droogte en vorst zijn irreversibele schade aan klei waardoor het zijn waterdichtheid verliest. Ook CEC (cation exchange capacity) effecten kunnen de waterdichtheid van de klei beïnvloeden.Wanneer, bijvoorbeeld, Na-bentoniet in contact komt met Ca zal er een Na-Ca uitwisseling optreden waardoor de klei verkruimelt en de waterdichtheid kan verminderen. Daarom wordt er bovenop de klei nog een HDPE folie voorzien, met bijkomende deklagen.Deze folie zal de onderliggende klei beschermen tegen uitdroging en Ca invloeden en zal tevens zelf een uitstekende extra waterdichtheid opleveren. In ideale omstandigheden zou een HDPE folie het tot 500 jaar kunnen uithouden (men kan dit in labo bij hogere temperaturen simuleren) om dan ten onder te gaan aan oxydatieverschijnselen (te vergelijken met een oude elastiek die compleet  verkruimelt).Om oxidatie te beperken moet de folie daarom bedekt worden met grond (tegen oxidatie door UV en IR licht). Om die reden wordt ook anti-oxidant toegevoegd (carbon black), wat de kleur van de folie verklaart.Vaak treden er reeds veel vroeger andere degradatiefenomenen op in de folie, namelijk “creep” en “stress crack”. Deze zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de folie en de spanning/trek die de folie ondervindt in de toepassing.Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom het design zo belangrijk is. De folie is zo ontworpen dat er maximaal een rekking van 3 % optreedt, om de creep en stress crack te beperken en de levensduur van de folie (en dus klei) te verlengen. Concept van nazorgWanneer de folie faalt, neemt de klei over. Deze kan het nog zeer lang (500 jaar) uithouden.De levensduur van klei en folie is meer dan voldoende voor de capping van een huishoudelijke stortplaats. Deze stortplaats zal immers inertiseren na een tijd, waardoor de nood aan capping verdwijnt.Voor elke zgn. hazardous waste stortplaats, dient er in principe een eeuwigdurende capping en dus monitoring te zijn. Hierbij wordt de functionaliteit van de capping (klei + folie) opgevolgd en bij subtantieel falen dient deze te worden hernieuwd.

Nieuws

Vraag provincieraadslid Louis Schoofs over Oosterweelgrond

26-06-2021

Het provincieraadslid Louis Schoofs diende onderstaande interpellatie in voor de provincieraad van 24 juni 2021: Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding is vorige week formeel aan het licht gekomen dat in de site in Zwijndrecht te hoge PFOS-concentraties in de grond zitten afkomstig van 3M fabriek. PFOS wordt omschreven als zeer giftig en op termijn kankerverwekkend. De bezorgdheid om de volksgezondheid is essentieel en de verontwaardiging dat deze vervuiling zo lange tijd geminimaliseerd is, is groot. Voor de sanering van de storten in de kleiputten en de opvulling van deze kleiputten is immers overeengekomen dat Oosterweelgronden zullen aangevoerd worden. De gronden die toegevoerd worden zouden niet van de 3M site komen, maar van andere plaatsen. Ik verwijs naar de verenigde raadscommissie van 18 maart dit jaar. (nvdr: zie kaartje hierboven voor de locaties van de gronden die naar de kleiputten zouden kunnen komen) De inwoners rondom de kleiputten zijn op het vlak van stortgeschiedenis in het verleden te veel genegeerd geweest om dit zo maar te laten passeren. Het wantrouwen is begrijpbaar en terecht. Een noodzakelijke sanering van het gebied met zuivere grond is het minste wat de omgeving kan verwachten. Daarom deze uitdrukkelijke vragen aan de deputatie. Welke garanties biedt de deputatie dat de gestorte gronden van Oosterweelwerken zuiver zullen zijn en geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid? Hoe zal de herkomst van de gronden gemonitord worden? Hoe en wanneer zullen de bestemde gronden voor de kleiputten gecontroleerd worden, voor ze toekomen in de kleiputten? Hoe en welke transparante, duidelijke en up to date informatie zal hierover aan de bevolking gegeven worden? Welke milieunormen zullen gehanteerd worden?Het antwoord van gedeputeerde Ludwig Caluwé kan je hier nalezen.