Deel op facebook

Het participatietraject

De Kleiputten Terhagen in Rumst en Boom moeten gesaneerd worden. Daarvoor werkten we samen met alle belanghebbenden (eigenaars, overheden, inwoners, verenigingen, ...) aan een gedragen landschapsontwerp met groen en recreatie als sleutelelementen.Startmoment

Het startmoment stond in het teken van informatie delen. Er is de voorbije jaren heel veel informatie gekomen over de kleiputten Terhagen en de sanering die daar nodig is. Op het startmoment wilden we deze informatie voorstellen en antwoorden op de vragen van buurtbewoners. We hadden het uitgebreid over het projectgebied, hoe een sanering precies wordt uitgevoerd, welke vervuiling aanwezig is en wat de gevolgen daarvan zijn voor mens en milieu, wettelijke verplichtingen en procedures, logistiek… 

Door iedereen de nodige informatie te geven, legden we de basis voor een constructief ontwerpproces. 

Op het startmoment lanceerden we ook de website waar iedereen zijn/haar ideeën kon indienen. Deze ideeën vormden de input voor het ontwerpproces. 

Ontwerpfase

In de ontwerpfase gingen we samen aan de slag met de kaart van het gebied als kader en met alle mogelijke invullingen als puzzelstukken. Recreatiewensen en natuurwaarden brachten we doorheen het proces met elkaar in overeenstemming. 

Workshops

Deze fase verliep deels aan de hand van workshops. Iedereen kon zich aanmelden om aan deze workshops deel te nemen. We streefden naar een diverse samenstelling en verwachtten dat deelnemers telkens aanwezig waren om telkens verder te kunnen bouwen. 

Via de website

Voor mensen die zich minder makkelijk konden vrijmaken, boden we ook de mogelijkheid om via de website deel te nemen aan het traject. Je kon ideeën indienen, reageren op voorstellen, bijsturen en opvolgen. 

Slotevent

Op een slotevent toonden we de resultaten van de participatie aan alle geïnteresseerden. Via deze weg wilden we iedereen op de hoogte brengen van het finale ontwerp en van de verdere stappen die nodig zijn om dit te realiseren. 

Vervolgstappen

Als er een gedragen ontwerp is opgemaakt, wordt dit voorgesteld aan de bestuursorganen van de projectpartners (provincie Antwerpen, gemeente Rumst, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de Vlaamse Waterweg). Tot slot zal dit ontwerp dienen om de nodige vergunningen aan te vragen. Dit gaat bijvoorbeeld over het Bodemsaneringsproject (BSP), het milieu-effectenrapport (MER), de omgevingsvergunning. 

Deel op facebook