home-page
Deel op facebook

Hoe saneren?

In dit filmpje kom je meer te weten over de geschiedenis van de kleiputten, de aanleiding voor de sanering en de gekozen methode.

 

Elk saneringsproject kan op verschillende manieren worden aangepakt. OVAM heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat saneringen op een duurzame en technisch correcte manier worden uitgevoerd. Concreet voor het project van de kleiputten stellen de eigenaars (Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg) een bodemsaneringsdeskundige aan die een saneringsvariant zal voorstellen aan OVAM. Gezien de vaak hoge kosten en grote gevolgen voor de toekomst ligt de goedkeuring van de voorgestelde saneringsvariant bij OVAM als onafhankelijk orgaan.

Hoe wordt de meest geschikte bodemsaneringsvariant gekozen?

Tijdens een bodemsaneringsproject kiest een bodemsaneringsdeskundige de meest geschikte saneringsvariant voor het project op basis van een grondige analyse. De afweging gebeurt op een objectieve wijze volgens een standaardprocedure van OVAM.

Starten met een vergelijkend rapport

Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport dat de wijze vaststelt waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken in efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten (saneringsvarianten). Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan OVAM.

Haalbaarheidsonderzoek voor elke saneringsvariant?

Het is veelal niet mogelijk om voor elke bodemsaneringsvariant een compleet haalbaarheidsonderzoek (laboproeven, pilootproeven, stabiliteitsonderzoek, …) uit te voeren. Tussen de varianten kiest de bodemsaneringsdeskundige de ‘best beschikbare techniek tegen een redelijke kostprijs’. Dit is het BATNEEC-principe (Best Available Technique Not Entailing Excessive costs). Voor een bodemsaneringsproject moet dit gebeuren via een multicriteria analyse. 

Beoordeling haalbaarheid via multicriteria analyse

Bij het opstellen van de multicriteria analyse zal de bodemsaneringsdeskundige de haalbaarheid van de bodemsaneringsvarianten inschatten op basis van de gegevens uit het beschrijvend bodemonderzoek, de literatuur en zijn ervaring. De beoordelingssystematiek is erop gericht om per aspectgroep de saneringsvarianten met elkaar te vergelijken en te beoordelen. Dit wordt beschreven in de standaardprocedure bodemsaneringsproject en maakt gebruik van wegingsfactoren die in dezelfde standaardprocedure bepaald zijn. 

Saneringsvariant gekozen: haalbaarheidsonderzoek

Voor de weerhouden variant zal de bodemsaneringsdeskundige vervolgens verder haalbaarheidsonderzoek moeten uitvoeren. Na uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek zijn veel meer gegevens beschikbaar over deze variant. Zo is er ook een betere kostprijsraming voor deze variant mogelijk.

OVAM controleert voorschriften en legt termijn vast

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij OVAM gaat zij binnen een termijn van 90 dagen na of het voldoet aan de geldende voorschriften. Als de voorschriften correct zijn en OVAM akkoord gaat met de voorgestelde techniek, wordt het bodemsaneringsproject conform verklaard. OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.

Keuze saneringsvariant altijd volgens objectieve criteria

Kortom, de afweging gebeurt op een objectieve wijze volgens een standaardprocedure opgesteld door OVAM. Het is niet zo dat de opdrachtgever/saneringsplichtige zelf kiest welke saneringsvariant uitgevoerd zal worden. 

(bron: https://www.ovam.be/wat-bsp en Standaardprocedure bodemsaneringsproject, OVAM, januari 2017)

 

Bodemsanering Kleiputten Terhagen

Hier vind je ter informatie een document met de voorlopige stand van zaken in het kader van de opmaak van het bodemsaneringsproject. Let wel, het is geen afgewerkt bodemsaneringsproject. Het document bevat de voorlopige inhoudstabel en opbouw van het bodemsaneringsproject in opmaak en de voorlopige, inhoudelijke informatie en bijlagen op basis van de huidige kennis / stand van zaken in het kader van de opmaak van het bodemsaneringsproject.
De inhoud ligt dus nog niet vast en zal nog evolueren op basis van verdere onderzoeken en de werkzaamheden van de erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Over het uiteindelijke bodemsaneringsproject zal overeenkomstig het Bodemdecreet een openbaar onderzoek georganiseerd worden, nadat OVAM het bodemsaneringsproject ontvankelijk en volledig heeft bevonden.

De BATNEEC van de Kleiputten Terhagen vormt momenteel de meest recente stand van zaken naar het ontwerp van BSP.
OVAM nam hierover reeds een standpunt in en gaat akkoord met de saneringsmethode.

 

Deel op facebook