Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Welk soort vervuiling is er?

Het gaat om een asbeststort en een huisvuilstort. Bij het asbeststort zijn de ophogingen en afdeklaag ernstig verontreinigd met asbest en zware metalen. Dit houdt een belangrijk risico voor de volksgezondheid in. Bij het huisvuilstort wordt een ernstige waterverontreiniging vastgesteld. Om te vermijden dat dit in de Rupel terechtkomt of dat het grondwater verontreinigd wordt, is een bodemsanering noodzakelijk. Zie ook: Waarom saneren?

Deel op facebook