home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Waarom komt er grond van Oosterweel naar Terhagen? Kan die niet beter op een andere plek gestort worden?

Voor de sanering van de stortplaatsen en de stabilisering ervan is hoe dan ook  een grote hoeveelheid grond nodig. Om die grond te bekomen, hebben de projectpartners De Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen ingetekend op een oproep van Lantis (voorheen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)). Daaruit is een samenwerking voortgekomen die garandeert dat er op relatief korte termijn de benodigde grond kan geleverd worden.  De berging van dit grondvolume uit Oosterweel in Terhagen leidt tot 3 voordelen voor de maatschappij:

1. De noodzakelijke grond voor sanering komt beschikbaar op zeer korte periode én via het water hetgeen een unieke opportuniteit vormt.

2. De aangevoerde grondvolumes maken de sanering en de volledige logistieke oplossing die er nodig is om de sanering met minimale hinder te laten verlopen via de Rupel ook betaalbaar.

3. De berging van een deel van de gronden uit Oosterweel kan verlopen op een logistiek interessante en duurzame wijze.

Via een zorgvuldige eindinrichting gebaseerd op inspraak van omwonenden en gebruikers zorgen we ervoor dat deze “voordelen voor de maatschappij” zo weinig mogelijk hinder betekenen voor “de buurt”.  En dat er opnieuw een publiek toegankelijk groen gebied komt met minimaal de kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden die vandaag voorhanden zijn.

Deel op facebook