home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Is het nodig om zo veel grond aan te voeren? Kan de sanering niet beperkt worden tot de stortplaatsen zelf?

Zelfs de meest strikte sanering vereist veel grond.  Zowel onder de folie (om perforatie tegen te gaan) als erboven (om te vermijden dat die bloot komt en om te zorgen dat er bos kan opgroeien.) is een dermate grote grondaanvulling vereist dat aanvoer per schip een must is.

In het kader van de sanering is het verder aangewezen ook tussen de stortplekken grond aan te vullen in functie van stabilisering van de stortmassieven en om erosie van de gesaneerde storten tegen te gaan.

Om aanvoer van gronden via de Rupel mogelijk te maken, is de bouw van losinfrastructuurr en tunnels vereist.  Samen met de naakte saneringskost maakt dit de factuur van de sanering onrealistisch hoog indien geen bijkomend grondvolume kan worden geborgen.  De berging van dit volume aan grond, zowel voor de sanering zelf als aanvullend, en steeds afkomstig van Oosterweel en dus hoe dan ook te bergen, maakt de sanering betaalbaar. 

De vereiste grondaanvulling betekent helemaal niet dat een vlak of eentonig landschap moet worden gecreëerd. De mogelijkheden voor variatie in reliëf, steile hellingen en diepe dalen, variaties qua bodemsamenstelling, de mogelijkheden voor verassende of avontuurlijke inrichtingen worden met de grondberging niet kleiner maar precies groter.

Deel op facebook