Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Wanneer starten de werken?

Een project van dergelijke omvang verloopt over verschillende jaren. Dit omdat we verschillende processen en wettelijke acties moeten doorlopen. Een eerste fase was een participatietraject om met alle belanghebbenden overeenstemming te vinden over de eindinrichting na sanering. Vervolgens startte een formeel vergunningen traject met een MER, een Bodemsaneringsprocedure en een Omgevingsvergunning. Pas als deze vergunningen worden afgeleverd kunnen de werken starten.
Stand van zaken april 2021:
Het MER werd in december 2020 goedgekeurd.
Timing Omgevingsvergunning:

 

21/apr

20/jun

20/jul

3/aug

30/aug

29/sep

9/okt

8/nov

28/mrt

verzoek aanvraag
projectvergadering

projectvergadering

ontwerpverslag
projectvergadering

finale verslag projectvergadering
met opmerkingen

indienen
aanvraag OMV

einde
ontvankelijkheidperiode

start OO

eind OO

beslissing
eerste aanleg


Er wordt naar gestreefd om een openbaar onderzoek (OO) betreffende de Omgevingsvergunning in de maanden september-oktober 2021 te organiseren.
Check ook geregeld de tijdlijn op de homepage voor een stand van zaken, ook in de verslagen van de stuurgroep kan je de timing van de vergunningsprocedures terugvinden.

Deel op facebook