home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Welke kwaliteit heeft de aangevoerde grond?

Er wordt uitsluitend niet verontreinigde grond geborgen.  Dit is geregeld in het VLAREBO met strenge onderzoeksverplichtingen op de site van herkomst en een ketensysteem dat de kwaliteit garandeert. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gaf richtlijnen bij de keuze van de aan te voeren gronden (p.100 punt 3.5.3).

In de 'Studie Ontvangende Groeve en Graverij' kortweg SOG, onderzoekt Tractebel hoe we de kleiputten in Terhagen en Boom milieuhygiënisch verantwoord kunnen opvullen met bodemmaterialen. Bescherming van de grondwaterkwaliteit is daarbij prioritair. Je kan hier een  samenvatting van deze studie lezen. De integrale studie kan je hier downloaden. 

Deel op facebook