home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Waarom worden de bomen gekapt?

Het kappen van de bomen op de  stortplaatsen is noodzakelijk voor de sanering. Het is onmogelijk om grond aan te vullen en goed af te dekken door middel van een folie zonder de vegetatie weg te nemen. 

Het merendeel van de te ontbossen zone bestaat uit spontaan opgeschoten bossen van jonge leeftijd. Gezien de grootte van de te ontbossen oppervlakte is fysieke boscompensatie vereist. 

Door actieve bebossing zullen in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos nieuwe bomen aangeplant worden. De wetgeving voorziet dat wie bos kapt, ook moet compenseren. Dit project zal de boscompensatie binnen het projectgebied realiseren. Dat wil zeggen dat we de boscompensatie niet afkopen

Deel op facebook