home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vrijwilligers “Red Onze Kleiputten” ruimen zwerfvuil op

Mooie opruimactie in de kleiputten door de leden van het actiecomité Red Onze Kleiputten. Ze verzamelden maar liefst 61 kg zwerfvuil in het gebied. Zo’n opruimacties verdienen een schouderklopje. Spijtig dat in de persverklaringen van de actiegroep een foutief beeld van het project wordt aangevoerd.

De aanplanting van een duurzaam, klimaatbestendig bos ter vervanging van een bedreigde bosgroei op het stort wordt verzwegen. En die sanering, maar ook de heraanplanting van het bos, vereist juist een omvangrijke grondaanvoer. Een duurzaam klimaatbestendig bos wordt aangeplant op een te saneren stortplaats waar het huidig bos bedreigd is in haar voortbestaan (zie hiervoor conclusies INBO studie ). De grondaanvoer is noodzakelijk voor de landschapsherinrichting met nieuw bos en groene zones volgens het ontwerp dat samen met de omwonenden werd uitgetekend.

Foto: ©rv De vrijwilligers van actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’ haalden kilo's afval uit het natuurgebied.
BRON: hln.be

Deel op facebook