Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Burgemeesters Boom en Rumst tevreden met duidelijk standpunt OVAM

Er heerst al een tijdje commotie rond de sanering van de vervuilde kleiputten in de gemeenten Rumst en Boom. Sommigen stellen de noodzaak van een tijdelijke ontbossing voor de geplande saneringen in vraag.


De burgemeesters van beide gemeenten scharen zich achter de grondige sanering, de daaropvolgende landschapsaanleg en de aanplant van een klimaatbestendig bos. In een brief aan burgemeester Jurgen Callaerts van Rumst en het provinciebestuur bevestigt OVAM ook de weg daartoe. In die brief herhaalt OVAM de saneringsplicht die de grondeigenaars (de provincie en De Vlaamse Waterweg) hebben voor het asbest-, huisvuil- en gipsstort en bevestigt het de te gebruiken methode: afdekking met folies, kleien en gronden.  Een minimale afdekking laat geen herbebossing toe, waarschuwt OVAM, maar meer grondophoging wordt aanvaard zodat er alsnog kan worden herbebost. Ook erkent OVAM dat de aanvoer van deze gronden via de weg geen goed idee is.

Burgemeester Jeroen Baert van Boom is blij met de brief van OVAM:
“De voorlopige maatregelen die getroffen werden op het asbeststort en de goede monitoring van de situatie stellen ons gerust, maar het is een goede zaak dat OVAM er een grondige en definitieve sanering eist. De sanering van het asbeststort is voor Boom prioritair. Ook is het belangrijk dat na sanering geen golfterrein maar natuur wordt gecreëerd.”


Aanvoer Oosterweelgronden 

De brief sterkt de grondeigenaars en gemeenten in hun overtuiging dat ze de kans die het Oosterweelproject biedt moeten aangrijpen.
Voor de toevoer van de grote hoeveelheden grond is er momenteel de opportuniteit om i.s.m. Lantis grond van de Oosterweelwerken over het water naar de putten te brengen. Op die manier gebeurt de ophoging niet alleen snel, maar blijven de bewoners van de Rupeldorpen ook bespaard van een jarenlang af- en aanrijden van zwaar vrachtverkeer”, aldus Jurgen Callaerts, burgemeester van Rumst.

Gedragen landschapsontwerp

Op 13 maart 2019 werd een ontwerp voor de landschapsinrichting van de kleiputten voorgesteld dat er kwam na een participatieproces met de omwonenden. In dit ontwerp wordt het eerder geplande golfterrein vervangen door een landschap met groene en zachte recreatie. De vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van dit ontwerp zullen worden aangevraagd.

Een grondige herinrichting en verrijking van het terrein zal de eigenaars veel meer gaan kosten dan een gewone sanering, maar ze zien ook de deugden die deze sanering op langere termijn naar de streek kan brengen: een uitgestrekt gebied voor Europese topnatuur dat beleefbaar blijft voor bezoekers.

 

De brief van OVAM aan het provinciebestuur kan je hier nalezen.

Deel op facebook