Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Waar staan we nu? Wat is de timing?

Eind 2020 werd de laatste hand aan het milieueffectenrapport (MER) gelegd en het werd begin januari 2021 goedgekeurd. Eerste kwartaal 2021 volgt dan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en rond de jaarwisseling wordt het bodemsaneringsproject (BSP) ingediend.
De provincie Antwerpen start tijdens het vergunningentraject een PRUP op om het gebied van de kleiputten tussen Boom en Rumst /Terhagen dat momenteel als golfgebied staat ingekleurd om te zetten naar een meer natuurlijke bestemming met zachte betredingsmogelijkheden zoals door de inwoners gevraagd in het participatietraject. Bij de timing van de verschillende stappen hier vermeld, gaan we uit van streefdata.
Als alles volgens plan verloopt, kan in 2022 de sanering starten. Deze zal gefaseerd gebeuren over een periode van ongeveer 5 jaar.

 
 
 
Deel op facebook