Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Voortgang werken aan het asbeststort

Op dinsdag 3 december werd de hellingserosie op de aangevoerde grond, aangepakt.

De aangevoerde houtschilfers zullen op de meest kwetsbare zones de grond volledig gaan bedekken.

Op deze manier dragen ze bij tot de bescherming tegen erosie en uitspoeling.

Als neveneffect zal het organische-stofgehalte van de aangevoerde grond stijgen. Dit zal in een latere fase de plantengroei verbeteren.

De meest noordelijke zone en de talud richting parking Bosstraat werden reeds aangepakt.
Hiervoor werd reeds 400 m3 houtschilfers aangevoerd.

Er wordt gebruik gemaakt van 1 opligger, 2 graafkranen en 2 rupsdumpers.

Eén graafkraan staat aan de parking Kapelstraat en één op de plaats waar de houtsnippers worden uitgespreid.

De rupsdumpers rijden de hele tijd op en af.

De praktijk heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is om de houtsnippers ca. 10 cm dik te leggen.

Het totale volume aan te voeren houtsnippers wordt dan ook opgedreven van 400 m3 naar 1.200 m3.

Daardoor zal deze aanpak waarschijnlijk tot en met deze week vrijdag duren.

Deel op facebook