home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Maatregelen voormalig asbeststort: luchtmetingen - wintercampagne

De remediërende maatregelen rond het voormalig asbeststort  zijn afgelopen. We wachten nog wel op het rapport van de bodemsaneringsdeskundige.

Vanaf 20 december zullen nieuwe luchtmetingen uitgevoerd worden ter hoogte van de Bosstraat in Boom. Tot eind juni 2020 zullen metingen uitgevoerd worden in 2 fases (winter en lente) op 2 vaste en 2 tijdelijke meetpunten in de Bosstraat in Boom en in de Kapelstraat in Rumst.

Via deze metingen wil De Vlaamse Waterweg nv nagaan of er asbestvezels in de lucht aangetroffen worden. De resultaten van de eerste fase van deze meetcampagne zullen in de zomer 2020 beschikbaar zijn, de resultaten van de tweede fase in het najaar van 2020.

Tijdens de aanpak van de zone met niet-hechtgebonden asbest werden controlemetingen op asbestvezels uitgevoerd.

De meetpompen werden op 6 verschillende plaatsen aan de omheining (zie plan hieronder) bevestigd.

Op geen enkele plaats werd de detectielimiet overschreden.

 /></p>
</div>

<div class='socials news-article__socials'>
<div @click='handleClick' @keyup.enter='handleClick' class='socials__button socials__button--fb button button--round' tabindex='0' x-data='socialMediaSharer('facebook', 'https://kleiputtenterhagen.be/news_items/560')'>
<i class= Deel op facebook