Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bijkomende werken rond voormalig asbeststort

In het kader van de voorzorgsmaatregelen rond het voormalige asbeststort in de Kleiputten ter hoogte van de Bosstraat in Boom worden vanaf volgende week nog enkele werken uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze werken een 3-tal weken zullen duren.

 Er zal een bijkomende afsluiting geplaatst worden op een wandelpad dat nog toegang geeft tot het asbeststort. Dit wandelpad vertrekt ter hoogte van de garageboxen in de Nachtegaalstraat te Boom.

Aan de reeds geplaatste omheining zullen enkele herstellingswerken uitgevoerd worden waar beschadigingen opgemerkt werden. De prikkeldraad die geplaatst werd aan een steile helling vlak naast het wandelpad zal vervangen worden door gladde draad zodat dit geen gevaar meer vormt voor voorbijgangers. 

Verder werd vastgesteld dat de aangevoerde afdekgrond nabij de parking in de Bosstraat door afstromend regenwater weggespoeld werd. De geplaatste geotextiel is wel nog intact. De erosie en geulvorming op deze locatie zal aangepakt worden door het aanbrengen van kokosvezelmatten op de steilste, meest kwetsbare zones. Dit is een natuurlijk product waar nog water doorloopt en waardoor vanaf het groeiseizoen, lente 2020 ook planten op zullen kunnen groeien. 

De werken die 2 weken geleden begonnen om enkele zones met ongebonden asbest af te dekken, worden vandaag afgerond. In de winterperiode (van december 2019 tot mei 2020) zullen ook nog nieuwe luchtmetingen uitgevoerd worden in de omgeving van de Bosstraat.

 

Deel op facebook