Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Veiligheidsmaatregelen rond asbestproblematiek kleiputten Terhagen

Alle betrokkenen hebben een uitvoerig plan van aanpak opgemaakt om alle veiligheidsmaatregelen te treffen rond de asbestproblematiek in de kleiputten Terhagen.

Maandagvoormiddag vond in de brandweerkazerne van Boom onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Kris Van Hoeck een overleg plaats met vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg, de milieudienst van de gemeente Boom, de afdeling Handhaving (departement Omgeving) en de aannemers De Brandt en Mourik.

Er werd een overzicht gegeven van de al genomen maatregelen en De Vlaamse Waterweg werd gevraagd om een plan van aanpak voor te leggen voor de verder te nemen voorzorgsmaatregelen:

  • na de besproeiing van het blootliggend asbestmateriaal bracht Mourik zaterdag een lijmoplossing aan om het vrijliggende asbest te fixeren. Na deze behandeling is het continu vernevelen met water niet meer nodig. Vandaar dat er geen “sproeiwagens” meer ter plaatse waren gedurende de rest van het weekend;

 

  • het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft tevens 2 meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Omdat deze metingen niet stopgezet kunnen worden om een tussentijdse stand van zaken vast te stellen, wordt er nog een ander bureau aangesteld dat vanaf dinsdag luchtmetingen zal doen op verschillende plaatsen in de Bosstraat. Zodra de analyses bekend zijn, worden deze gecommuniceerd;

 

  • vanaf dinsdagmorgen 2 juli dekken de aannemers De Brandt en Mourik de probleemzones af met een geotextiel die wordt verankerd met stalen beugels. Deze werken zullen ten laatste op 5 juli voltooid zijn;

 

  • vanaf maandag 8 juli zal De Brandt het geotextiel stelselmatig afdekken met een laag vette grond van een halve meter dik. Deze grond wordt voornamelijk aangevoerd vanaf de parking Kapelstraat. Deze wordt afgesloten en gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Het transport gebeurt met rupsdumpers om beschadiging van het geotextiel te vermijden.

De uitvoering van de werken gebeurt uiteraard met respect voor alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. De Vlaamse Waterweg en zijn veiligheidscoördinator zullen toezien op de uitvoering van de werken.

Mochten er wijzigingen komen aan het plan van aanpak dan volgt een nieuwe update.

Er wordt binnenkort een nieuw infomoment gepland waarvoor nog een uitnodiging volgt.

Deel op facebook