Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Werken aan afsluiting asbeststort in kleiputten stilgelegd

Eind mei startte een aannemer met het plaatsen van een afsluiting rond het asbeststort in de kleiputten. Deze voorzorgsmaatregel, in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele kleiputtengebied, is noodzakelijk om elk mogelijk contact met asbest te vermijden.

Tijdens het plaatsen van de omheining werd op donderdag 20 juni vastgesteld dat asbest aan de oppervlakte kwam ter hoogte van de Bosstraat in Boom, waarna meteen beslist werd om de werken tijdelijk stop te zetten.

De situatie wordt nauwgezet opgevolgd en de Milieu-inspectie zal eerstdaags ter plaatse komen om de situatie te bekijken en de nodige afspraken te maken met alle betrokken partijen voor de verdere uitvoering van de werken. In afwachting hiervan wordt er momenteel in het volledige gebied niet verder gewerkt aan de afsluiting.

De locatie waar het asbest aan de oppervlakte kwam, zal na het maken van de nodige afspraken met alle betrokken partners, zo snel mogelijk afgedekt worden met geotextiel en grond. Bij het uitvoeren van deze werken zal de aannemer de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor werknemers en buurtbewoners in acht nemen om alle gezondheidsrisico’s te vermijden.

Deel op facebook