home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Infomarkt: definitieve ontwerp

Op woensdag 13 maart stellen we het definitieve ontwerp voor de eindinrichting van de Kleiputten Terhagen voor.

Iedereen is welkom doorlopend tussen 17u en 20u in het gemeentelijk technisch centrum, Korte Veerstraat 41 in Terhagen, Rumst.

Voor de toekomstige inrichting van het landschap werd in 2018 een participatieproject opgestart. Ideeën werden verzameld op www.kleiputtenterhagen.be, drie ontwerpworkshops en een luistersessie.

De vraag naar een open en toegankelijk landschap met het behoud of herstel van zoveel mogelijk bos en (wilde) natuur waar zachte recreatie mogelijk is, is groot. Een boeiend, aantrekkelijk reliëf en een goede waterhuishouding zijn ook belangrijk.

Alle ideeën leidden tot drie ontwerpen met elk zijn supporters en
tegenstanders bij inwoners en deskundigen. Weldra is er één ontwerp.
Op 13 maart 2019 wordt het aan de inwoners voorgesteld.

 

Deel op facebook