Presentatie en resultaten tweede ontwerpworkshop

Tijdens de tweede ontwerpworkshop werd verder ingegaan op de gewenste functies en de inplanting in het gebied.

Er werd gewerkt rond de thema's Natuur, Recreatie en Water. Achteraf werd alles bijeengebracht op de synthesekaart.

De presentatie die gebruikt werd kan je hier bekijken.

De resultaten van de kaartoefeningen kan je hieronder terugvinden: