Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Dialoog over kleiputten Boom - Terhagen lokt 200 deelnemers

"Woensdag 6 juni vond in het congrescentrum van De Schorre een infomarkt plaats over de sanering van de kleiputten in Boom en Terhagen. Geïnteresseerden verkregen alle informatie over het saneringsproject. De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst stelden met overzichtelijke posters het hele saneringsproces voor. Naast het verstrekken van informatie stond de inspraak over de nabestemming centraal.

Buurtbewoners en projectpartners gingen met elkaar in gesprek over technische gegevens en over toekomstbeelden voor het gebied. Vandaag vormen deze kleiputten een belangrijk stukje groen voor de streek. Ook na de saneringswerken zal het gebied groen en publiek toegankelijk zijn.

Met een sterk partnerschap werken we aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. Op een relatief korte periode zullen de partners een asbeststort en een huisvuilstort saneren. Op 6 juni zetten ze alvast in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uit voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom en de actieve klei-ontginning en het Natuurpuntgebied in Rumst.

Buurtbewoners en gebruikers kunnen de hele zomer lang hun verwachtingen en ideeën voor de toekomstige invulling van het gebied geven. Op deze website kan je ook reageren op deze ‘puzzelstukken’.

Door iedereen de nodige informatie te geven werd de basis gelegd voor een constructief ontwerpproces om samen het landschapsontwerp van de kleiputten te creëren. Op het startmoment werden reeds 30 ideeën verzameld. In september organiseren de partners ontwerpworkshops waar buurtbewoners en gebruikers samen alle wensen en ideeën groeperen. Zo zal het nieuwe landschapsontwerp leiden naar een groot groen gebied waar plaats is voor mens en milieu.

Een overzicht van de informatieposters vind je hier.

Deel op facebook