Stand van zaken Omgevingsvergunning Kleiputten Terhagen

Op 27 september boog Geert De Wolf, voorzitter van de 9de kamer van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zich over de schorsingsvordering tegen de omgevingsvergunning voor het sanerings- en landschapsherstelproject Kleiputten Terhagen. De raadsmannen van beide partijen hebben hun standpunten gepleit. De voorzitter nam de zaak in beraad. Het is nu wachten op een uitspraak.