Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Stand van zaken Omgevings-vergunning Kleiputten Terhagen

Op 27 september boog Geert De Wolf, voorzitter van de 9de kamer van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zich over de schorsingsvordering tegen de omgevingsvergunning voor het sanerings- en landschapsherstelproject Kleiputten Terhagen. De raadsmannen van beide partijen hebben hun standpunten gepleit. De voorzitter nam de zaak in beraad. Het is nu wachten op een uitspraak.

Deel op facebook