Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bodemsaneringsproject (BSP): een nieuw openbaar onderzoek

OVAM opteert ervoor om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren van het BSP Kleiputten Terhagen, en dit zowel in Boom als in Rumst.
Het  ‘Bodemsaneringsproject kleiputten Terhagen te Boom en Rumst’, ingediend op 23 februari, werd reeds in de periode van 11 maart  tot 14 april 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, georganiseerd in de gemeente Rumst maar niet in de gemeente Boom. Tijdens dat openbaar onderzoek werd in bezwaren geargumenteerd dat het openbaar onderzoek daardoor onvolledig was. Ook werd opgeworpen dat de project-mer-screeningsnota niet voldeed.

Omdat er niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de werken geen enkele invloed hebben op het grondgebied van de gemeente Boom kiest OVAM ervoor om het project (opnieuw) voor advies en openbaar onderzoek voor te leggen aan de gemeenten Rumst en Boom. Aan de aanvragers werd tevens om een bijkomende onderbouwing bij de screeningsnota gevraagd die ingaat op de cumulatieve effecten van het onttrekken en transport van het percolaat (water dat door vervuild materiaal, bijvoorbeeld afval, is gestroomd) ten opzichte van de vergunde handelingen uit de omgevingsvergunning.  Die bijkomende onderbouwing is reeds overgemaakt aan OVAM. 

De bijkomende onderbouwing kan je hier nalezen.

Alle informatie over het openbaar onderzoek bij het BSP vind je op de websites van de gemeenten:
https://www.boom.be/openbaar-onderzoek-bodemsaneringsproject-kleiputten-terhagen-te-boom-en-rumst
https://www.rumst.be/product/4337/sanering-kleiputten

Deel op facebook