Verslag en presentatie Stuurgroep 33

Je kan het verslag van de stuurgroep van 18 mei 2022 hier downloaden.
Om de presentatie die gebruikt werd te raadplegen, kan je hier klikken.

Op de agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige stuurgroep
2. Asbeststort: terreincontrole 9 mei 2022
3. Omgevingsvergunning: beslissing
4. BSP: stand van zaken
5. Studie stabiliteit en zettingen: pompproeven
6. Communicatie
7. Varia