home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bodemsaneringsproject (BSP) Kleiputten Terhagen ingediend

Op 23/2 dienden we het BSP in bij OVAM, deze verklaarde het voor volledig ontvankelijk op 28/2.
Het openbaar onderzoek bij dit BSP gebeurt omwille van de onttrekking van percolaat. Omdat deze ingreep enkel in Rumst zal gebeuren, kan er enkel op het gemeentehuis van Rumst bezwaar worden ingediend en dit van 11 maart 2022 tot en met 10 april 2022.

Het dossier ligt ter inzage bij de diensten van het gemeentebestuur. Tijdens de periode van bekendmaking kan iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen. Na afloop van de periode van bekendmaking maakt de burgemeester een proces-verbaal op over de ingediende bezwaren en opmerkingen. Uiterlijk vijftig dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject wordt het proces-verbaal aan de OVAM bezorgd.

Je kan het BSP zoals ingediend ook hier downloaden:

1.  Administratieve gegevens

2. Niet-technische samenvatting

3. Rapport

4. Administratieve bijlage

5. Kaart

6. Bijlage

7. Samenvatting per grond

 

 

 

Deel op facebook