Ontwerpverslag en presentatie Stuurgroep 31

Je kan het verslag van de stuurgroep van 12 januari 2022 hier downloaden.
Om de presentatie die gebruikt werd te raadplegen, kan je hier klikken.

Op de agenda:

1.Installatie nieuwe voorzitter

2.Goedkeuring verslag vorige vergadering

3.Vergunningsprocedure

4.Saneringsnoodzaak

5.Communicatie

6.BSP Stand van zaken onderzoek stabiliteit en zettingen

7.Timing

8.Varia