Adviezen bij de omgevingsvergunningssaanvraag

De gemeente Rumst gaf een gunstig advies voor de sanering van de kleiputten. Download het volledige advies via deze link.
Ook Boom adviseerde gunstig, zo kan je lezen op de gemeentelijke website.
Na de hoorzitting van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), maken we alle adviezen bekend.