Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend!

Groot nieuws!
Alweer een belangrijke mijlpaal in de sanering van het kleiputtengebied: we hebben de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) op 2 september ingediend. De Vlaamse administratie gaat nu na of het dossier volledig en ontvankelijk is. Ze heeft hiervoor maximaal 30 dagen de tijd.
Bij een positieve beslissing start het openbaar onderzoek en (pas dan) is het dossier raadpleegbaar op het omgevingsloket. Gedurende het openbaar onderzoek kan je binnen een termijn van 30 dagen bezwaar indienen.

Op 11 en 12 oktober organiseren we een infomarkt in congrescentrum De Pitte waar je bij alle deelnemende partners en experten van de studiebureaus vragen kan stellen over het project. Je kan er informatie inwinnen over hoe je bezwaar kan indienen. Wie dat wenst kan nu ook al vragen indienen via contact@kleiputten.be. Zo kunnen we je op de infomarkt vlot en volledig informeren.

Hier kan je inschrijven voor de infomarkt, kies uit de lijst onderaan 'Infomarkt omgevingsvergunning voor de kleiputten':

Reserveer nu


Zolang de Vlaamse administratie de OVA nog niet ontvankelijk heeft verklaard, kunnen we de inhoud ervan nog niet bekend maken. Van zodra het dossier ontvankelijk is verklaard, zullen we op deze site de meest relevante documenten en rapporten publiceren en wordt het ook raadpleegbaar op het omgevingsloket.

Houd ook zeker onze Facebookpagina in de gaten als je er snel bij wilt zijn!

Deel op facebook