home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Waarom wordt het asbeststort niet meteen gesaneerd?

De veiligheid van het asbeststort wordt bewaakt via terreininspecties door erkende bodemdeskundigen en luchtmetingen. Deze luchtmetingen worden uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. De resultaten daarvan zijn geruststellend en tonen aan dat het aanwezige asbest geen bedreiging vormt voor omwonenden. De sanering van dit asbeststort en de overige vervuilde plaatsen in het gebied moeten grondig gebeuren en OVAM bevestigde dat een globale aanpak de beste methode is.  Vandaag zou een afzonderlijke sanering van het asbeststort trouwens helemaal niet sneller gaan maar juist belangrijke vertraging veroorzaken.  

Deel op facebook