Als er geen golfterrein op het gebied komt, waarom staat er dan een G van golfterrein op het gewestplan?

Gewestplannen dateren uit een tijd dat golfterreinen populairder werden en in die tijd waren er meer concrete plannen voor een golfterrein. Deze gewestplannen zijn verouderd en achterhaald. Na het participatieproces starten we de procedure om de Gewestplannen te wijzigen naar de nieuw besliste bestemming.